:: صفحه اول
:: شرکتهاي ايراني
:: سايتهاي ايراني
:: كنفرانسها و نمايشگاه
:: قوانين و مقررات
:: سايتهاي معدنی
:: معادن ايران
:: اخبار
:: راهنماي فعاليتهاي معدني
:: سازمانها و انجمنها
:: متخصصين
:: شرکتهاي خارجي
:: نقشه سايت
:: مقالات

يادآوري كلمه عبور ؟  
[عضويت در سايت]  
[دریافت اخبار]  

صفحه اول > سايتهاي ايراني > بانکهاي اطلاعاتيجستجو پيشرفته |

1 - ايران - پايگاه اطلاعات صنعتي (استان مركزي)
اين پايگاه ارائه دهنده اطلاعات مختلف صنايع ایران (استان مرکزى) مىباشد. بخش های مختلف پايگاه : صنايع : حاوی اطلاعات عمومی، سرمايه ای، مشخصات مديران، ساختار سازمانی، شاغلان، محصولات، خدمات قابل ارائه، تجهيزات کارگاهی و آزمايشگاهی موجود، مواد اوليه و خدمات پيمانکاری مورد نياز، رئوس برنامه های آتی، فعاليت های علمی و ظرفيت های کارآموزی شرکت های توليدی ایران (استان مرکزی) آگهی ها : شامل آگهی های مزايده، مناقصه، دعوت به همکاری، فروش سهام و ... اخبار : گزيده ای از اخبار صنعتی ايران طرح پژوهشی : بانک اطلاعاتی پروژه های پژوهشی انجام شده يا در دست اجرا توسط شرکت های توليدی ایران (استان مرکزی) کارآموزی : اطلاعات ظرفيت های کارآموزی شرکت های توليدی ایران (استان مرکزی) گزارشات : نمونه گزارشات قابل تهيه از اطلاعات موجود در پايگاه