:: صفحه اول
:: شرکتهاي ايراني
:: سايتهاي ايراني
:: كنفرانسها و نمايشگاه
:: قوانين و مقررات
:: سايتهاي معدنی
:: معادن ايران
:: اخبار
:: راهنماي فعاليتهاي معدني
:: سازمانها و انجمنها
:: متخصصين
:: شرکتهاي خارجي
:: نقشه سايت
:: مقالات

يادآوري كلمه عبور ؟  
[عضويت در سايت]  
[دریافت اخبار]  

صفحه اول > شرکتهاي ايراني > توليد کنندگان مواد نسوز

 • آجرهاي سيليکاتي
 • آجرهاي شاموتي
 • آجرهاي منيزيتي
 • آجرهاي منيزيتي - کروميتي
 • آجرهاي کروميتي
 • پودرهاي شاموتي
 • پودرهاي منيزيتي


 • جستجو پيشرفته |

  1 - آذر - شركت فرآورده هاي خاك نسوز 
  2 - آذر پرچين - شركت معدني 
  3 - پارس ديسک - شركت 
  4 - تهيه و توليد مواد نسوز كشور 
  5 - خوزستان(كركو) - شركت نسوز  
  6 - ديرگداز اراك 
  7 - راه صنعت - شركت فرآورده هاي نسوز  
  8 - شركت فرآورده هاي نسوز تهران 
  9 - صنايع دير گداز آمل 
  10 - فرآورده هاي ديرگداز ايران 
  11 - فرآورده هاي نسوز پارس 
  12 - ُفرآورده هاي نسوز پژاوه گستر  
  13 - فراوردهاي نسوز ايران 
  14 - كيان بهساز - شركت آجرماشيني 
  15 - مهرسنگ - شركت تعاوني معدني  
  16 - نسوز امين آباد - کارخانجات فراورده هاي