:: صفحه اول
:: شرکتهاي ايراني
:: سايتهاي ايراني
:: كنفرانسها و نمايشگاه
:: قوانين و مقررات
:: سايتهاي معدنی
:: معادن ايران
:: اخبار
:: راهنماي فعاليتهاي معدني
:: سازمانها و انجمنها
:: متخصصين
:: شرکتهاي خارجي
:: نقشه سايت
:: مقالات

يادآوري كلمه عبور ؟  
[عضويت در سايت]  
[دریافت اخبار]  

صفحه اول > شرکتهاي ايراني > توليد کنندگان فلزات

 • سيليکامنگنز
 • شمش روي
 • شمش سرب
 • شمش کادميوم
 • فروسيليسيم
 • فرومنگنز - کربن بالا
 • فروکرم - کربن بالا
 • کاتد مس
 • کک


 • جستجو پيشرفته |

  1 - ذوب روي بافق 
  2 - سالدره - شركت معدني 
  3 - شرق - شركت سيمان 
  4 - فرآوري مواد معدني ايران  
  5 - معادن فارياب 
  6 - ملي سرب و روی ايران  
  7 - ملي صنايع مس ايران